TN NEWS

Regeringsbeleid tekent voor ruim helft jobgroei in privé

Met de indexsprong en de taxshift gaf de regering-Michel de bedrijven zuurstof, waardoor ze gingen aanwerven. Volgens de economen Joep Konings en Gert Bijnens zijn nu extra maatregelen voor laaggeschoolden nodig.Sinds het aantreden van de regering-Michel in oktober 2014 kwamen er in de privésector 133.000 arbeidsplaatsen voor werknemers bij. 73.000 jobs, zo’n 55 procent van het totale aantal, kwamen er dankzij regeringsmaatregelen, stellen de economen Joep Konings en Gert Bijnens in een nieuwe studie. Beiden zijn verbonden aan het onderzoeksinstituut Vives (KU Leuven).De regering-Michel maakte van het terugdringen van de loonkostenhandicap met de buurlanden een grote prioriteit. Ze boekte succes: rekening houdend met de productiviteit en andere correcties is de loonkostenhandicap met Frankrijk weggewerkt. Met Nederland en Duitsland is er nog altijd een kloof van 10 procent, al verkleinde de kloof met de Duitsers.Op basis van cijfers uit verschillende landen berekenden Konings en Bijnens dat een loonkostenverlaging van een procent in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de maatregel leidt tot een stijging van de tewerkstelling met een half procent. Als de prijs van arbeid daalt, zijn bedrijven sneller geneigd om aan te werven. In de j ...Read more

Le meilleur Succès Terre Economie OM

Articles similaires