TN NEWS

Weghsteen nu ook failliet verklaard

Andere onderdelen van de beursvennootschap doven uit.De inbreuken waarvan de Brugse beursvennootschap Weghsteen verdacht wordt, leiden nu ook tot het faillissement van de onderneming. De Tijd vernam dat Weghsteen onlangs failliet werd verklaard en dat wordt bevestigd door de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Brugge. Het faillissement werd uitgesproken op 4 maart. Het komt er na een dagvaarding in faillissement door de drie voorlopige bewindvoerders die eind december waren aangesteld door dezelfde rechtbank. Zij vonden dat de voorwaarden voor een faling vervuld waren.  HoldingOok voor Weghsteen Holding, de koepel van de gelijknamige familie boven Weghsteen en de Brusselse vermogensadviseur Weghsteen Capital Advice (50,2% eigendom van de holding), was er een dagvaarding in faillissement. Maar daar heeft de rechtbank beslist dat de holding in vereffening wordt gesteld.Voor twee verbonden vastgoedvennootschappen, Wegimmo en Immoweg, is er nog geen uitspraak van de rechtbank. Daar vragen de voorlopige bewindvoerders eveneens het faillissement. Een derde, Immowe, wordt voorlopig ongemoeid gelaten. De drie hebben samen voor ruim 1,6 miljoen euro ...Read more

Capital Banque OM Décembre

Articles similaires