TN NEWS

'Dit is het geschikte moment om de woonbonus af te schaffen'

Er wordt verrassend positief gereageerd op de afschaffing van de woonbonus. Toch zijn er ook scherpe kanttekeningen en twijfels in de bouw- en vastgoedsector bij het fiscale luik van de startnota Bart De Wever.Er is weinig tegenkanting vanuit de vastgoedsector tegen de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen op zich. Het voordeel van de woonbonus wordt gespreid over een aantal jaren en bedraagt maximaal 944 euro per belastingplichtige per jaar. 'De woonbonus is weinig transparant en het is niet evident om aan iedereen duidelijk maken hoe het werkt. Een verlaging van de registratierechten is veel duidelijker.''Het allerbelangrijkste is dat het een voordeel is dat de koper meteen voelt in zijn geldbeugel. Hij krijgt zijn cashvoordeel direct en dat op een moment dat hij het het meeste nodig heeft’, stelt Johan Krijgsman, de topman van ERA, het grootste netwerk van vastgoedmakelaars in ons land.Fiscaal voordeelHij is vooral ongerust dat het aanzienlijke fiscale voordeel van de woonbonus, dat in heel wat gevallen kan oplopen tot zo'n 30.000 euro over de hele periode voor een koppel, drastisch wordt afgeslankt tot een 'minireductie' van de registratierechten.De sector benadrukt dat de registratierechten in België nog altijd heel hoog zijn. Hij pleit voor meer langetermijnbeleid. Er wordt van uitgegaan dat het nieuws van de aankondiging op korte termijn geen effect heeft op de vastgoedmarkt, want er is nog niets concreet beslist. Maar als de beslissing valt, is het belangrijk dat er snel en duidelijk wordt gecommuniceerd.Krijgsman betwijfelt of de verlaging van de registratierechten de arbeidsmobiliteit zal verbeteren. ‘Daarvoor moet de meeneembaarheid van de registratierechten worden verhoogd. Vandaag is dat maximum 12.500 euro. Mensen die overwegen te verhuizen voor hun werk zijn eerder mensen met een huis van 400.000 euro. Zij kunnen met de huidige regeling maar een deel recupereren.'Er wordt ook benadrukt dat de registratierechten in België nog altijd heel hoog zijn. De sector pleit voor meer langetermijnbeleid. Er is pas een wijziging van de registratierechten doorgevoerd en er wordt al een nieuwe aangekondigd.Geen terugvalHet afschaffen van de woonbonus hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een terugval van de markt. 'In Brussel werd in 2017 de woonbonus afgeschaft. Dat jaar waren er in de hoofdstad 3,8 procent meer transacties, tegenover 3,6 procent meer in Vlaanderen en 5 procent meer in Wallonië. 'Ook in Vlaanderen heeft het minder gunstig maken van de woonbonus in 2016 de markt niet verstoord. De verlaging van de marktrente speelde daarin een rol. Door de heel lage rente vandaag, en waarschijnlijk ook de komende jaren, is dit dus het geschikte moment om de woonbonus af te schaffen', meent notaris Bart van Ops ...Read more

Secteur Terre Energie Partenaire OM Direct

Articles similaires