TN NEWS

Oprichter betaalsysteem RES beticht van oplichting en valsheid in geschrifte

De Leuvense procureur dagvaardt Walther Smets, de man achter het alternatieve betaalsysteem RES die eerder dit jaar al in opspraak kwam, voor feiten uit de periode 2005-2010.Naast klassieke betaalmogelijkheden bestaan er hier en daar ook alternatieve systemen, zoals ruilhandel tussen aangesloten handelaars. De Leuvense groep RES legt zich daarop toe en had met RES Prepaid ook een consumententak: particulieren konden met tegoeden op een prepaidkaart producten en diensten aankopen bij de handelaars. RES Prepaid ging het afgelopen voorjaar echter failliet. Dat was het gevolg van een ingreep van de Nationale Bank die als toezichthouder een reeks inbreuken had vastgesteld. De Nationale Bank schakelde via een klacht bovendien het Leuvense parket in. Ook de FOD Economie maakte een dossier over aan het gerecht. HackingDe beschuldigingen hebben niets te maken met het faillissement van RES Prepaid, maar met een andere vennootschap uit de RES-groep. Smets liep al meermaals in de kijker van het gerecht. De strafrechter in Leuven legde hem in 2007 voorwaarden op om verder te mogen werken met RES. In 2013 werd hij veroordeeld voor hacking van een concurrent. Daar komt nu een dagvaarding bij voor de strafrechtbank in Leuven. De Leuvense procureur vervolgt Smets voor oplichting, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, blijkt uit de tekst van de dagvaarding die De Tijd kon inkijken.De beschuldigingen slaan op de periode 2005-2010 en hebben niet te maken met het faillissement van RES Prepaid, maar wel onder meer met RE Management, een andere vennootschap uit de RES-groep van Smets. Die vennootschap ging in 2005 over de kop. ...Read more

Procureur Homme Economie Prèpayé Banque Management Admin OM Hier Avril

Articles similaires