TN NEWS

Belfius bekvecht met agenten over zelfstandigenstatuut

11 september 2019 Vandaag om 18:58Bij Belfius lopen de spanningen met de zelfstandige agenten op nu de bank aan een nieuw statuut werkt dat volgens hen nadeliger uitvalt. ‘Als er iets verkeerd loopt, zijn alleen wij aansprakelijk en ontloopt Belfius zijn verantwoordelijkheid’, klinkt het. De bank zou evenwel bereid zijn water in de wijn te doen.De discussie tussen Belfius en zijn zelfstandige agenten is een rechtstreekse uitloper van de nieuwe vennootschapswetgeving, die in mei van kracht werd. Die nieuwe wet snoeit stevig in het aantal vennootschapsvormen. Daardoor zien ook de zelfstandige bankagenten van Belfius zich verplicht om na te denken welk statuut ze in de toekomst willen aannemen voor hun kantoor.Net geen 80 procent van de ruwweg 650 Belfius-kantoren wordt vandaag beheerd door zelfstandige agenten. Die organiseren hun zaak als een cvba: een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij de bank als stille vennoot mee in het kapitaal zit. Belfius is de enige bank die zo’n statuut hanteert voor zijn zelfstandige agenten – een erfenis uit het Dexia-verleden van de groep.  Een van de voordelen van zo’n organisatie is dat ze de agenten toelaat om hun persoonlijke bezittingen te scheiden van de vennootschap. 'Tekenen of opstappen'De agenten morren nu dat Belfius hen onder druk zet om een nieuwe structuur aan te nemen die nadeliger dreigt uit te draaien voor hen. Maar in de nieuwe vennootschapswetgeving worden die cvba’s afgeschaft als vennootschapsvorm. De agenten morren nu dat Belfius hen onder druk zet om een nieuwe structuur aan te nemen die nadeliger dreigt uit te draaien voor hen:  de ‘commanditaire vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’. De agenten vrezen dat ze met dit statuut veel meer risico lopen om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld als er ooit problemen ontstaan. Terwijl de bank, die als stille vennoot optreedt, net meer van zijn verantwoordelijkheden zou kunnen ontlopen.‘Dit nieuwe statuut wordt opgedrongen aan iedereen,’ signaleert een agent, die anoniem wil blijven. ‘Wie niet akkoord ...Read more

Procès Agent Banque Convocation Le meilleur OM Septembre

Articles similaires